PIRO

[PL]

Z wykształcenia architekt, zawodowo jednak zajmuje się grafiką, w obszarze której skupia się głównie na projektowaniu identyfikacji wizualnych, jak również letteringu. Na kształt twórczości PIRO niewątpliwie wielki wpływ miała kultura hip-hopowa, za sprawą której serce twórcy zapłonęło miłością do ulicznej sztuki graffiti, a także b-boyingu. Lata poszukiwań stylu zaowocowały wypracowaniem przez artystę unikalnego kodu wizualnego, będącego wypadową warsztatu letteringu, kultury hip-hopowej oraz inspiracją naukami ścisłymi, takimi jak matematyka, fizyka czy astronomia. W pracach PIRO odnajdujemy dynamikę street-artu, wpływy kaligrafii, jak również porządek, będący wyrazem przekonania, iż w otaczającym nas świecie nic nie dzieje się przypadkowo i wszystko łączy się w holistyczną całość.

[ENG]

Architect by profession, however, he professionally deals in graphics, where he focuses mainly on the design of visual identities, as well as lettering. The shape of PIRO’s creativity was undoubtedly influenced by hip-hop culture, thanks to which the artist’s heart sparked with love for street graffiti art, as well as b-boying. Years of searching for the style resulted in the artist’s elaboration of a unique visual code, which is a workshop of letter-making, hip-hop culture and inspiration of exact sciences such as mathematics, physics and astronomy. In PIRO’s work, we find the dynamics of street art, the influence of calligraphy, as well as order, which is an expression of the conviction that nothing happens by chance in the world around us and everything merges into a holistic whole.